Bestyrelsen


Esbjerg Flugtskydnings Forenings bestyrelse består af:
 

Formand:
Poul Lehmann Jakobsen
Fasanvænget 5, 6710 Esbjerg V
75 11 59 69 / 22 50 08 69
PLJ@esenet.dk

 

Næstformand:
Søren Bro Larsen
Gærdet 30, 6715 Esbjerg N
51 50 84 41
sola1973@live.dk
 

 

Kasserer:

Peder Sandfeld
Holger Drachmanns Allé 2, 6700 Esbjerg
29 44 40 29
sandfeld@esenet.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Jensen
Kongeåvænget 71, 6710 Esbjerg V
75 15 46 45 / 20 80 05 70
flj@abribe.dk

Jens Ejnar Sørensen
Dyrbækvej 3, 6818 Årre
20 94 59 48
jense777@gmail.com

Jeanette Vogt
Hasselvej 2, 6800 Varde
21 42 02 60
jovogt9@gmail.com

Claus Weits
Toften 14,  6715 Esbjerg N
22 52 86 15
clausweits67@gmail.com

 

Suppleanter:

Lars Rasmussen
Jupitervænget 64,  6710 Esbjerg V
26 28 03 64

Jan Honoré
Fyrparken 396, 6710  Esbjerg  V
41452188